Så miljöbehandlas bilen

Sedan 1 juni 2007 gäller producentansvar för återvinning av uttjänta bilar. Bilproducenterna har skapat möjlighet att kostnadsfritt lämna bilen hos en bilåtervinnare.

Läs broschyren “Dags att ta farväl av den gamla bilen” genom att klicka på knappen nedan.

Så miljöbehandlas bilen

Sedan 1 juni 2007 gäller producentansvar för återvinning av uttjänta bilar. Bilproducenterna har skapat möjlighet att kostnadsfritt lämna bilen hos en bilåtervinnare.

Läs broschyren “Dags att ta farväl av den gamla bilen” genom att klicka på knappen nedan.